Ajankohtaista

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälää ei huomioitu riittävästi

17.1.2018

Johtaja Kalle Saarimaa (Fortum – Recycling and Waste Solutions) kommentoi viime lauantaina (SK 13.1.) päämiesteni (= 14 reposaarelaista mökinomistajaa) puolesta kirjoittamaani mielipidekirjoitusta (SK 3.1.).

Saarimaa toteaa, että ”oikeus ei päätöksessään ottanut kantaa laitoksen teknisiin ratkaisuihin, vaan hankkeen luvitusmenettelyyn”. Vaasan hallinto-oikeus kumosi 13.12.2017 Etelä-Suomen aluehallintoviraston Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitokselle myöntämän ympäristöluvan ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Asian palauttaminen ei koske – vain – luvitusmenettelyä tai teknisiä ratkaisuja, vaan tarkoittaa koko ympäristöluvan myöntämisperusteiden uudelleen käsittelemistä. Ympäristölupa voidaan siis jopa hylätä kokonaisuudessaan.

Olennaisinta on, että Porin ympäristölautakunnan myöntäessä 16.11.2016 rakennusluvan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntäessä 29.3.2017 ympäristöluvan kumpikaan viranomainen ei riittävästi huolehtinut maankäyttö- ja rakennuslain 19:135 §:n yhdestä asemakaava-alueen ehdottomasta rakentamislupaedellytyksestä: ”vedensaanti ja jätevedet tulee hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle”. Jätteenkäsittelylaitoksen pitkälle edenneen rakennustyön takia realiteetit pitänee hyväksyä, ja kyse on vesistöön johdettavien jätevesien haittojen estämisestä. Tällöin nk. suljettu järjestelmä on paras, ja käytännössä ainoa, vaihtoehto.

Saarimaan mainitsemien ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioinnin lähtökohta on valitettavasti väärä. Mallinnuksessa käytetyt ”keskimääräiset päävirtaussuunnat” eivät kuvaa alueen todellista tilannetta. Siitä huolimatta, että Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksen jäteveden purkuputkien päät sijaitsisivat Mäntyluodon satamassa, alueen virtausten ja meriveden korkeusmuutosten takia vaikutusalue ulottuisi Reposaareen saakka.

Fortum Environmental Construction Oy valituksesta asia etenee Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Yhtiön toiselle hankkeelle (= Kokkolan jätekäsittely- ja kierrätyskeskus) myönnetyn ympäristöluvan (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) Vaasan hallinto-oikeus kumosi 7.7.2016. Tätä päätöstä Korkein hallinto-oikeus ei 8.6.2017 muuttanut.

Jouni Lehtimäki

varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

 

Satakunnan Kansa

Saatat pitää myös seuraavista