Ajankohtaista

Pristina, Helsinki, Pori, 15 June 2017

17.6.2017

The Republic of Kosovo tightens its diplomatic relations and ties with Finland and appointed Mr. Jouni Lehtimäki as an Honorary Consul of the Republic of Kosovo to Finland.

Mr. Lehtimäki is the Republic of Kosovo’s first ever Honorary Consul in Finland, and even in Scandinavia. The Republic of Kosovo’s nearest Embassy to Finland is located in Stockholm, Sweden. The Republic of Kosovo values prodigiously the warm friendship with the Republic of Finland starting from President Martti Ahtisaari’s activities on country’s tedious battle of independence and wants to have still more functional relations with the Republic of Finland.

The Republic of Kosovo also appreciates the important services the Honorary Consul and Consulate in Finland will provide both to the Kosovo government and to the Kosovo citizens and entities in Finland. The Republic of Kosovo will support the Honorary Consul and Consulate in Finland by documentation, ministerial visits etc. to assure that meaningful consular functions will be exercised on a regular and professional basis.

Mr. Lehtimäki’s priority as an Honorary Consul is stregthening the ties between Kosovo and Finland in education and culture, in addition to the drawing attention of Finnish business companies towards investment in the Kosovo market.

The new Honorary Consul of the Republic of Kosovo to Finland is a former member of the Finnish Parliament as well as a member of managing boards of several important entities operating in Finland, including those active in the fields of education, business and banking system.

Mr. Lehtimäki has also served for several years in Kosovo, initially as a Political Advisor with the peacekeeping mission of NATO/KFOR, followed by the position of Legal Expert with the European Rule of Law Mission –EULEX, and then, from 2014 and onwards as a Deputy Chief of Legal Section with the Office of the Special Representative of the European Mission in Kosovo.

Mr. Lehtimäki has stated that in his capacity as an Honorary Consul will focus on the strengthening of ties between Kosovo and Finland in fields of education and culture, but equal importance will be paid to the drawing of attention of Finnish business companies towards foreign investment oportunities in Kosovo.

Additional information:                                                                                                                                                                                                                                                         Minister, Mr. Enver Hoxhaj: +37744165642 (KOS)                                                                                                                                                                               Honorary Consul, Mr. Jouni Lehtimäki: +358405012274 (FIN) / +38649781751 (KOS)                                                                                                             Finnish Ambassador to Kosovo, Mrs. Anne Huhtamäki: +358504070038 (FIN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës forcon marrëdhëniet dhe lidhjet diplomatike me Finlandën pas emërimit të Z. Jouni Lehtimäki si Konsull i Nderit i Republikës së Kosovës në Finlandë

Z. Lehtimäki është Konsulli i Nderit i Parë i emëruar ndonjëherë i Republikës së Kosovës në Finlandë, përfshirë gjithë Skandinavinë. Ambasada më e afërt e Republikës së Kosovës që e mbulon Finlandën është në Stokholm, Suedi. Republika e Kosovës vlerëson lartë miqësinë me Republikën e Finlandës, e cila daton që nga aktivitetet e Presidentit Martti Ahtisaari gjatë betejës së madhe të vendit për të fituar pavarësinë dhe në këtë aspekt synon të ketë marrëdhënie edhe më funksionale me Republikën e Finlandës.

Republika e Kosovës pret që Konsulli i Nderit të sigurojë shërbime të rëndësishme si për shtetin, qytetarët dhe entitetet tjera të Kosovës në Finlandë.  Republika e Kosovës do të ofrojë përkrahje për Konsullin e Nderit si përmes dokumentacionit, poashtu edhe përmes vizitave zyrtare dhe aktiviteteve të ngjashme për të siguruar që funksionet e parapara do të ushtrohen në baza të rregullta dhe profesionale.

Si Konsull Nderi, Lehtimäki është zotuar, që fillimisht do të fokusohet në edukim dhe kulturë, por, paralelisht me këtë do të shfrytëzojë lidhjet e tij me rrjetin e bizneseve në Finlandë. në mënyrë që gradualisht të rris vëmendjen e kompanive finlandeze që të zgjerohen me bizneset e tyre edhe në Kosovë.

Konsulli i Nderit i sapo-emëruar i Republikës së Kosovës në Finlandë është  Ish-anëtarë i Parlamentit Finlandez si dhe anëtar i disa bordeve të rëndësishme në Finlandë, duke përfshirë fushën e edukimit, rrjetit të bizneseve dhe bankave vendore.

Z. Lehtimäki poashtu ka shërbyer për një kohë të gjatë në Kosovë, fillimisht si Këshilltar Politik me misionin paqeruajtës të NATO-s/KFOR-in, pastaj si Ekspert Ligjor për Misionin Evropian – EULEX dhe nga pjesa e dytë të vitit 2014 edhe si Zëvendës Shef i Seksionit Ligjor në Zyrën e Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian në Kosovë.

Si Konsull Nderi, Lehtimäki është zotuar, që fillimisht do të fokusohet në edukim dhe kulturë, por, paralelisht me këtë do të shfrytëzojë lidhjet e tij me rrjetin e bizneseve në Finlandë. në mënyrë që gradualisht të rris vëmendjen e kompanive finlandeze që të zgjerohen me bizneset e tyre edhe në Kosovë.

Për informata shtesë:                                                                                                                                                                                                                                               Ministri, Z. Enver Hoxhaj: +37744165642 (KOS)                                                                                                                                                                                     Konsulli i Nderit, Z. Jouni Lehtimäki: +358405012274 (FIN) / +38649781751 (KOS)                                                                                                                   Ambasadorja Finlandeze në Kosovë, Znj. Anne Huhtamäki: +358504070038 (FIN)

 

 

 

 

Saatat pitää myös seuraavista