Ajankohtaista

Toimitusjohtaja Harri Aalto kirjoittaa Jounista

5.4.2019

Liikenteellinen saavutettavuus on elinehto kaikille maakunnille. Myös Satakunnalle. Tie-, raide-, lento- ja meriliikenne antavat eväitä elinvoiman rakentamiseen. Valitettavasti täytyy todeta, että kaikissa näissä asioissa emme ole oikein Satakunnassa onnistuneet ja liikenteelliset yhteydet maakunnan ulkopuolelle eivät ole mairittelevat.

Liikenteen edunvalvonnassa maakuntahallinto on nostanut viime vuosina esille ennen kaikkea valtatie 8. Ymmärrän täysin, että joitakin hankkeita täytyy nostaa kärkeen. Mutta en ymmärrä, jos edunvalvontamme möhkäleenä on vain valtatie 8 ilman sen tarkempia kohdennuksia päätavoitteena tien nelikaistaistaminen Porista Turkuun. Tällöin Satakunnassa voidaan kärkihankkeena pitää seuraavat 30 vuotta vain valtatie 8:aa ilman, että mitään muuta saadaan tehtyä. Mielestäni on tärkeää kohdentaa tärkeimmät toimenpiteet sekä valtatie 8:lle että muille liikenneväylille.  Esimerkiksi valtatie 2:n nelikaistaistamisen jatkaminen Ulvilasta Harjavaltaan pitäisi nostaa esille. Tälle nauhataajama-alueelle sijoittuu puolet Satakunnan väestöstä, puolet työpaikoista, puolet yrityksistä ja puolet bruttokansantuotteestakin. Ja tälle alueelle on syntymässä jälleen uutta teollisuutta. Ulvila-Harjavalta –välin rakentaminen nelikaistaisena parantaisi seudun yritysten toimintaedellytyksiä laajentamalla helposti saavutettavaa palvelu- ja työmarkkina-aluetta. Valtatien Satakunnan elinvoiman kannalta tämä alue on elintärkeä. Toivottavasti kansanedustajaehdokkaiden kommenteissa jatkossa näkyvät myös tarkemmin tärkeät liikenteelliset toimenpide-ehdotukset eivätkä vain kokonaiset tiemöhkäleet.

En malta myöskään olla ottamatta kantaa liikuntaan. Elinvoiman lisäksi tarvitsemme hyvinvointia. Hyvinvointi lähtee jokaisesta itsestään, mutta yhteiskunnan rooli tukijana tulee toivottavasti jatkossa entisestään vahvistumaan. Nakkilan kunnan strategia #Nakkilastoori nostaa hyvinvoinnin isoksi kulmakiveksi kunnan tulevaisuudessa. #Nakkilastoori konkretisoituu kunnan merkittävänä roolina kolmannen sektorin toiminnan tukemisessa. Kunta uskoo järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden paloon ja ammattitaitoon innostaa ihmisiä liikkeelle sekä uskoo tällaisen yhteistyön tuovan vahvoja tuloksia. Paljon vahvempia kuin kunnallisesti tuotettuna. Toivottavasti esimerkin voima leviää myös muihin kuntiin.

Satakunta tarvitsee kansanedustajia, joilla on palo toimia Satakunnan eduksi. Satakunta tarvitsee kansanedustajia, joilla on näkemystä ja uskallusta omiin mielipiteisiin. Satakunta tarvitsee kansanedustajia, joilla verkostot kunnossa, ja joita kuunnellaan. Tiedän, että Jounilla on eväät tähän sakkiin!

Harri Aalto

Kirjoittaja on Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja ja Nakkilan kunnanhallituksen puheenjohtaja.

 

Saatat pitää myös seuraavista