Kirjoitukset avainsanalla

lakko

    Keskustelunavauksia

    Laiton lakko on yhteiskunnan häpeätahra

    2.3.2016

    Työehtosopimuslain 8 § velvoittaa työehtosopimukseen osallisia tai siihen muuten sidottuja välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Sopimukseen sidotut ovat vielä velvollisia huolehtimaan siitä, että myös niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät kaikkia sellaisia taistelutoimenpiteitä eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. Työehtosopimuslain 8 §:n mukaan työehtosopimukseen osallisen katsotaan laiminlyöneen edellä tarkoitetun valvontavelvollisuutensa, mikäli selvää ja riidatonta työehtosopimuksen määräystä ei ole sovellettu työehtosopimukseen osallisten yksimielisen kannan mukaisesti eikä väärää soveltamista olosuhteet huomioon ottaen…

    Jatka lukemista