Keskustelunavauksia

”Kaikki ajattelevat muuttavansa maailmaa, mutta kukaan ei ajattele muuttavansa itseään.”

28.11.2018

Otsikkona oleva Leo Tolstoin ajatus tuli mieleeni, kun valmistelin esitystä Kansainvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) lokakuussa julkaisemasta raportista. Raportti herättää monenlaisia tunteita. Yhteiskunnallisissa keskusteluissa näkyy ja kuuluu epäluulo ilmastonmuutosta kohtaan, mutta samaan aikaan myös huoli tulevien sukupolvien elinoloista. Päästövähennyksien tiukentamisessa valtiot, yhteisöt ja yritykset ovat merkittävässä roolissa.

Ilmastonmuutos paitsi tuhoaa planeettaamme ja sen elinolosuhteita, myös yritykset kärsivät taloudellisesti ilmastonmuutoksen (= sään ääriolosuhteet) aiheuttamista tappioista. Mitä pidemmälle ilmastonmuutoksen vastaisia toimia lykätään, sitä kalliimmaksi ne tulevat yhteiskunnalle. Esimerkiksi, kuinka moni maanviljelijä pystyi kuluneena – sääolosuhteiltaan erittäin poikkeuksellisena – kesänä olemaan miettimättä ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia vahinkoja tulevalle sadolleen?

IPCC:n raportissa nostetaan esille faktana, että enintään 1,5 asteen nousutavoitteeseen pääseminen edellyttää ydinvoiman ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen – kuten aurinko- ja tuulivoiman – osuuden nostoa 80 prosenttiin koko energiantuotannosta. Yksilötasolla puolestaan ilmastomuutoksen vastainen taistelu tarkoittaa väistämättä muutosta kulutustottumuksissa.

Taistelussa ilmastomuutosta vastaan tarvitaan ensisijaisesti asennemuutosta. Moni nykyihminen miettii, mistä kaikesta joutuu tässä taistelussa luopumaan. Luopumisen sijaan oikeanlainen asenne olisi nähdä oma vastuu tulevaisuuden elinolosuhteista. Avainasemassa tässä kaikessa on ympäristövastuullisuus – myös poliittisessa päätöksenteossa.

Nuorissa on tulevaisuus; ja siksi on tärkeää aktivoida nuoret ottamaan vastuuta ympäristöstämme. Osallisuus ja vastuunkanto ovat mainittu opetussuunnitelmassa. Vastuunkanto luonnosta alkaa ja kasvaa tutkitusti ajasta, jota luontokysymysten parissa vietetään. Oppitunteja siis luontoon ja luonnosta!

Asennemuutos lähtee siitä, että opimme kaikki kunnioittamaan luontoa ja sen monimuotoisuutta. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia myös itse.

Jouni Lehtimäki

Kirjoittaja on varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti sekä Kosovon Suomen kunniakonsuli.

 

Satakunnan Viikko

 

 

Saatat pitää myös seuraavista