Keskustelunavauksia

Kesäkuun 23. päivä lähestyy…!

8.6.2016

Kahden viikon päästä torstaina Isossa-Britanniassa tehdään isoja Euroopan unionia koskevia päätöksiä. Isobritannialaiset päättävät kansanäänestyksessä jääkö vai lähteekö maa unionista. Tämän kansanäänestyksen merkitys näkyy jo siinä, kuinka laajasti ulkomaiset tv-kanavat – BBC:n – lisäksi käsittelevät asiaa. Jäsenyyden kannattajat ja vastustajat ovat yhtä mieltä käytännössä vain yhdestä asiasta: lähtö aiheuttaisi valtavia haasteita sekä Isolle-Britannialle että koko Euroopalle.

Kenelläkään ei liene syytä epäillä luottoluokituslaitos Moody’sin parin viikon takaista arviota siitä, että ”lähdön (brexit) taloudelliset haittavaikutukset olisivat Isolle-Britannialle hyötyjä suuremmat, mutta että maa kykenisi hallitsemaan tämänkin tilanteen”. Mutta kukaan ei tiedä tarkalleen sitä, kuinka vakavia vaurioita Ison-Britannian lähtö tekisi kansainväliselle kaupalle rikkomalla jo vakiintuneita kauppasuhteita. Pelkkä kansanäänestyskin on luonut epävarmuutta sijoittajien keskuudessa, mikä on näkynyt punnan arvon kovana laskuna.

Ison-Britannian lähtö johtaisi pitkiin neuvotteluihin ja sitä kautta pitkään eurooppalaiseen epävarmuuden tilaan, joka rasittaisi keskinäistä luottamusta, vähentäisi varmasti keskinäistä kaupankäyntiä ja investointeja sekä kasvattaisi rahoitusmarkkinoiden epävakautta.

Ison-Britannian valtionvarainministeri George Osborne totesi eräässä haastattelussa: ”Pyörremyrsky on näköpiirissä. Sen äänen voi jo kuulla, jos haluaa kuulla. Mutta vielä on omissa käsissämme, miten suojaudumme!”  Osbornelle punnan arvon laskulla on iso merkitys. Hän pohdiskeli ääneen: ”Jos pelkkä lähdön riski vaikuttaa puntaan näin, mitä tapahtuu kansalaisten työpaikoille ja tuloille, jos lähdöstä tulee konkretiaa?”

Euroopan unionin kannalta on valitettavaa, että se ei ole ollut institutionaalisesti riittävän vahva eikä ole siksi kyennyt vastaamaan viime aikojen suuriin kriiseihin, kuten muuttoliike ja ilmastonsuojelu. Ihmisten luottamus Euroopan unioniin vaatii sitä, että unioni pystyy ratkaisemaan isoja ongelmia. Kurkkujen tai banaanin oikean käyryyden määrittelyllä ei ole isoa merkitystä yksilön jokapäiväiselle elämälle. Jos Euroopan unionin päätös- ja valvontavaltaa vieläkin kasvatetaan, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että unionin toimivalta ja keinot riittävät vaikeisiinkin päätöksiin, mutta että jäsenvaltioiden demokraattinen valvonta säilyy.

Uusin kansanäänestystä koskeva mielipidemittaus toteutettiin Isossa-Britanniassa 20.5. – 3.6.2016 välisenä aikana, ja sen mukaan mielipiteet jakaantuvat täysin tasan: 50 % – 50 %. Elämme mielenkiintoisia aikoja …

 

Jouni Lehtimäki

Kirjoittaja on juristi, joka kriisinhallintatehtävien tuomalla kokemuksella kirjoittaa tällä palstalla ajankohtaisista eurooppalaisista aiheista.

 

Satakunnan Viikko

Saatat pitää myös seuraavista