Keskustelunavauksia

Kosovo on poliittisen kriisin partaalla!

16.10.2014

Kosovon kesäkuun 8. päivänä pidetyistä parlamenttivaaleista on kulunut aikaa yli neljä kuukautta eikä maalla ole ei vieläkään parlamentin puhemiestä, ei pääministeriä eikä ministereitä. Ei hallitusta! Todellinen poliittinen kriisi kolkuttaa ovella.

Uskon kuitenkin siihen, että asioilla on aina tapana ratketa ja ennemmin tai myöhemmin syntyy myös uusi hallitus. Enemmän kyse on siitä, miten hallitus syntyy? Löytävätkö (pakotetaanko) puolueet sovintoratkaisun vai joudutaanko uusiin ennenaikaisiin vaaleihin, joissa äänet voivat jälleen olla kaupan ja joissa kuolleiden äänestäjien äänestysaktiivisuus voi yllättäen taas nousta huomattavastikin. Tämä olisi valitettava kehityssuunta Kosovolle, sillä lähes kaikkien mittareiden mukaan kesäkuun vaalit olivat onnistuneet ja rehelliset. Äänestysaktiivisuus laski – onneksi – huomattavasti, koska vuoden 2010 vaalien noin 100 000 kuolleesta, äänioikeuttaan käyttäneestä, äänestäjästä vain hyvin pieni osa äänesti enää kesäkuussa. Jos hallitus syntyy sovintoratkaisuna ja eri tahojen painostuksen takia, hallitus ei ole pitkäikäinen eikä varmasti ole parempi kuin edeltäjänsä. Demokratiaan kuuluu, että enemmistö päättää ja että enemmistön muodostavat vaaleilla valitut parlamentaarikot – eivät puolueet. Tämä olisi ymmärrettävä myös Kosovossa.

Orastavan kriisin vaikutukset erilaisille – itsenäisille – valtiollisille instituutioille ovat paljon vakavammat. Oikeuslaitoksesta (KJC) ja syyttäjälaitoksesta (KPC) vastaavilta elimiltä (council) puuttuu jäseniä (= päätösten vaatima määräenemmistö), koska parlamenttia ei ole saatu päätösvaltaiseksi puhemiehen puutteen takia eikä uusia jäseniä ole siksi voitu valita. Näillä elimillä ei ole päätöksentekokykyä tällä hetkellä. Kosovolle ei ole saatu valittua uutta valtakunnansyyttäjää!

Kautta historian ja kautta maapallon löytyy yksi asia, joka erottaa onnistuneet, vauraat yhteiskunnat epäonnistuneista yhteiskunnista ja se on juuri toimivat – itsenäiset – valtiolliset instituutiot. Puolueettomat, ennustettavat sekä sääntöihin perustuvat ja ammatillisesti pätevät! Poliitikot vaihtuvat – virkamiehet jatkavat!

Kosovon perustuslakituomioistuin rooli on erityisen herkkä. Kunkin maan oikeuslaitoksen ylimmän tuomioistuimen on ensimmäisistä ratkaisuistaan lähtien määriteltävä oma roolinsa osana yhteiskunnallista (poliittista) järjestelmää eikä Kosovo ole tässä poikkeus. Toimivaan demokratiaan kuuluu kuitenkin nk. vallan kolmijako-oppi, jossa poliittinen valta ei puutu tuomiovaltaan. Jos ylin tuomioistuin – ja sen asema poliittisessa järjestelmässä – kehittyvät huonosti, kuten Kosovossa näyttää valitettavasti tapahtuvan, se tulee vahingoittamaan maata monta vuotta. Yhteiskunta ei ole vapaa eikä toimi, jos tuomioistuimet ovat poliittisessa valvonnassa; jos tuomarit ovat korruptoituneita ja jos tuomioita voidaan ostaa rahalla.

Tarvitaan instituutioiden kunnioittamisen kulttuuri, mutta kunnioitus on ansaittava. Koulujen on valmistettava nuoria yliopistoihin tai työhön. Yliopistojen on koulutettava hyviä lääkäreitä, insinöörejä ja tutkijoita ilman plagiointia ja tutkintotodistusten kauppaa. Nämä itsestäänselvyydet eivät kuitenkaan aina ole itsestäänselvyyksiä nuoren itsenäisyyden omaavassa valtiossa. Kosovon sodista on kulunut viisitoista vuotta ja vieläkin ihmiset menevät todella usein – ja ainakin vaikeammissa tapauksissa – hoidattamaan itsensä Makedoniaan. Miksi? Pelkästään siksi, että Kosovon terveydenhuoltosektori (instituutiot) on heikko ja osaavimmat lääkärit lähtevät ulkomaille.

Ilman vahvoja instituutioita, politiikasta tulee ”voittaja saa kaiken -tapaus”, koska ei ole olemassa sääntöjä ja koska asiat ratkaistaan vahvimman oikeudella. Tässä lienee myös todellinen syy Kosovon orastavaan kriisiin. Johtavat poliitikot taistelevat vallasta, jota instituutiot eivät vielä sääntele. Jos nyt menetät vallan, menetät kaiken. Ystäväsi eivät enää saa kannattavia toimeksiantosopimuksia, työpaikkoja tai muita tilaisuuksia eikä sinulla ole suojaa esitutkinnalta tai syytteeltä. Jokainen ymmärtää: se on pelottavaa.

 

Jouni Lehtimäki

Kirjoittaja on porilainen maailmankansalainen, joka tällä hetkellä työskentelee Kosovon oikeusministerin kansainvälisenä juridisena neuvonantajana.

 

Satakunnan Viikko

Saatat pitää myös seuraavista