Keskustelunavauksia

Poliittinen luottamus – luotanko minä?

25.10.2017

Katalonian poliittinen tilanne on umpisolmussa. Luottamusta ei ole. Ei poliitikkojen eikä äänestäjien välillä.

Miten meillä? Luottavatko satakuntalaiset valtuutettuihinsa? Tai suomalaiset hallitukseensa? Järkevän ihmisen vastaus lienee ”kyllä” tai ​​”ei” tai ”no, se riippuu”. Vastauksen saaminen näin laajaan kysymykseen saattaa olla myös turhaa, koska tiedämme, että poliittinen luottamus arvioidaan aina vaaleissa säännöllisin väliajoin.

Toiseksi luottamuksen käsite on niin monimutkainen, että harvoin puhutaan täydellisestä luottamuksesta (tyytyväisyydestä) tai täydellisestä epäluottamuksesta (halveksunnasta). Aina on yleensä kyse keskivertoihmisen käsityksestä poliittisista instituutioista ja poliitikoista. Parhaimmillaankin poliittinen järjestelmä voi toivoa tekevänsä vain osan ihmisiä tyytyväisiksi. Aina on niitä, jotka pitävät päätöksiä epäoikeudenmukaisina.

Jos oletetaan, että yleisen poliittisen luottamuksen taso määräytyy siitä, kuinka paljon yksittäiset yksilöt luottavat, silloin yksinkertainen kysymys kuuluu: ”Luotanko minä?” Tällöin ei myöskään välttämättä tarvita ”kyllä ​​tai ei -vastausta”, vaan kyse on siitä, mitä luottamus tarkoittaa, ja miten se vaikuttaa minuun ja poliittiseen järjestelmään.

Poliittista luottamusta voidaan arvioida itse poliittisen järjestelmän näkökulmasta tai äänestäjän näkökulmasta. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä. Poliittinen järjestelmä (valtuustot, hallitukset jne.), joka asettaa kansalaiset toimivaltansa ytimeen, saa enemmän luottamusta. Kuuntelemalla äänestäjiä ja pitämällä äänestäjien enemmistö tyytyväisenä, poliittinen järjestelmä lisää omaa luottamustaan, ja toivoa. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että poliittisen luottamuksen taso on laskenut myös vahvojen demokratioiden ja talouskasvun maissa eli äänestäjien tyytyväisyyttä ei voi ennakoida.

Epäluottamus on tarttuvaa. Se voi itää tietämättömyydestä tai väärinkäsityksistä. Oikea-aikaisen ja puolueettoman tiedon puuttuminen luo ihanteellisen perustan poliittiselle epäluottamukselle. Luottamuksen, tai epäluottamuksen, voi nähdä ja kokea, vaikka todellinen luottamus syntyykin sydämessä. Luottamus vähentää epävarmuutta ja mahdollistaa vaikeidenkin päätösten toteuttamisen. Talous, koulutus, laki ja järjestys ovat vahvasti sidoksissa poliittiseen luottamukseen.

Satakuntalaisena ja suomalaisena lienee varsin helppoa todeta, että luotan. Toistaiseksi?

Jouni Lehtimäki

Kirjoittaja on varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti sekä Kosovon Suomen kunniakonsuli.

 

Satakunnan Viikko

Saatat pitää myös seuraavista